Home
Zawiadomienie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 26 Lipiec 2021 10:19

ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA „ŁĘCZE-WIEŚ Z PERSPEKTYWĄ” W ŁĘCZU

Zarząd Stowarzyszenia „Łęcze-Wieś z Perspektywą” w Łęczu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, podczas którego odbędą się wybory do Zarządu oraz do Komisji Rewizyjnej. Zebranie odbędzie się dnia 09.08.2021 r. o godzinie 17.00 pod adresem Łęcze 111, 82-340 Tolkmicko w przypadku braku wymaganej liczby członków Stowarzyszenia drugie zebranie odbędzie się w dniu 09.08.2021 r. o godzinie 18.00 pod adresem Łęcze 111, 82-340 Tolkmicko

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „ŁĘCZE-WIEŚ Z PERSPEKTYWĄ” ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 09.08.2021 r.

  1. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności podejmowania decyzji.
  3. Sprawdzenie i spisanie listy obecności.
  4. Przedstawienie porządku obrad.
  5. Zgłoszenia kandydatów do Komisji Rewizyjnej oraz ogłoszenie wyniku wyborów.
  6. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu oraz ogłoszenie wyniku wyborów.
  7. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
  8. Przyjęcie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu
  9. Decyzja w sprawie skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich
  10. Zakończenie zebrania przez Przewodniczącego.


Za Zarząd 
Prezes Anetta Magdziak-Gęsicka

 

© Łęcze 2009